Aktualności

Wtorek, 27 Czerwca 2017

1) Sympozjum naukowe „Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej”

8-9 czerwca 2017 r.

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Sympozjum naukowym „Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej”, które odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

W programie Sympozjum uwzględnione zostały m.in. następujące zagadnienia: używanie znaku towarowego UE jako warunek utrzymania ochrony, europejska koncepcja rozmycia znaku towarowego, przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową lub cechę produktu, licencje znaków towarowych, umowy licencyjne i franszyzowe a prawo konkurencji, obrót znakami towarowymi w Chinach, forma i kształt – jak je skutecznie chronić, specyfika postępowania w sprawach o naruszenie praw do przestrzennych znaków towarowych, nowe przepisy dotyczące towarów w tranzycie jako kluczowy element unijnej reformy systemu znaków towarowych, tranzyt towarów w świetle orzecznictwa TSUE, zajęcie towarów podrobionych – doświadczenia chińskie.

Udział w tegorocznym Sympozjum potwierdzili już m.in. Pan prof. Maciej Szpunar, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, a także przedstawiciel Komisji Europejskiej – Pan Tomas Eichenberg z Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MSP oraz przedstawicielka Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – Pani Dominika Walicka.

Sympozjum adresowane jest do profesjonalistów z zakresu prawa własności przemysłowej, w szczególności do prawników oraz przedstawicieli świata nauki.

Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski.

Udział w Sympozjum jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować na adres e-mail: kcichocka@uprp.pl lub tel. 22 579 05 25.

2) XV edycja Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017 Termin składania prac: 16 października 2017 r.

Urząd Patentowy RP ogłasza XV edycję Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do Konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.

Termin składania prac: 16 października 2017 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 24 listopada 2017 r.

Prace należy dostarczyć na adres:

Urząd Patentowy RP

al. Niepodległości 188/192

00-950 Warszawa

pokój 419 z dopiskiem „konkurs na pracę”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

3) XV edycja Konkursu na plakat 2017 

Termin składania plakatów: 16 października 2017 r.Urząd Patentowy RP ogłasza XV edycję Konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.

Celem Konkursu jest zaprojektowanie utworu w formie plakatu, który w swej idei i sposobie wyrazu będzie nawiązywał do problematyki własności intelektualnej, z uwzględnieniem 100 rocznicy ustanowienia jej ochrony na ziemiach polskich, szerzej zaś – wielowiekowej tradycji tworzenia innowacyjnych rozwiązań przez rodzimych naukowców, wynalazców oraz projektantów.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin składania plakatów: 16 października 2017 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 24 listopada 2017 r.

Plakaty należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419
z dopiskiem „konkurs na plakat”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

4) V edycja konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej

Termin składania prac: 16 października 2017 r.

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej. Zgłosić film do konkursu może każdy, niezależnie od wieku, amatorzy i profesjonaliści; wszyscy, którzy w niekonwencjonalny sposób przedstawią w języku filmowym argumenty za ochroną własności intelektualnej. Dopuszczalne są różne techniki realizacji – filmy mogą być nakręcone kamerą cyfrową, telefonem komórkowym czy aparatem fotograficznym, mogą łączyć obraz filmowy z techniką animacyjną lub być w całości animowane. Ważne – film nie może przekroczyć 60 sekund.

Prace konkursowe należy składać w siedzibie Urzędu Patentowego RP do 16 października 2017 r. Uroczystość rozdania nagród jest planowana na grudzień br. w Warszawie.

Jury konkursu wybierze z nadesłanych zgłoszeń trzech laureatów, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne:

  • I miejsce – 5 000 zł

  • II miejsce – 2 000 zł

  • III miejsce – 1 000 zł

Jury Konkursu może przyznać dodatkowe nagrody lub wyróżnienia. Warunki konkursu zostały opisane w zamieszczonym poniżej regulaminie

Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować na adres e-mail: skmita@uprp.pl, tel: 022 579 06 85.