Aktualności

1)  VIII edycja ogólnopolskiego konkursu: Student-Wynalazca

Politechnika Świętokrzyska ogłasza VIII edycję ogólnopolskiego konkursu: Student-Wynalazca, organizowaną od 2010 r. przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach.

Konkurs jest skierowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru przemysłowego/użytkowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony do Urzędu Patentowego RP lub odpowiedniego urzędu ds. własności przemysłowej za granicą.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 11 – 15 kwietnia 2018 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz pobyt i podroż uczestników w Genewie. Nasi laureaci zdobyli na tej wystawie: 13 złotych, 13 srebrnych oraz 4 brązowe medale i liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci wystawy zaprezentują swoje osiągnięcia podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.

Nabór zgłoszeń trwa:

od 1 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.cowi.tu.kielce.pl

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Centrum Ochrony Informacji Patentowej Politechniki Świetokrzyskiej:

Małgorzata Kita:  mchechelska@tu.kielce.pl, tel. (41) 34 24 358

Kamil Kot: kkot@tu.kielce.pl, tel (41) 34 24 387