Aktualności

1) „Strategia ochrony marki – system krajowy, międzynarodowy i regionalny” – seminarium w Łodzi

1 marca 2018 r.

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi oraz Urząd Patentowy RP zapraszają na bezpłatne seminarium nt. systemów ochrony znaków towarowych.

Termin: 1 marca 2018 r.

Godz. 10.30 – 12.30

Miejsce: sala konferencyjna FRP, ul. Piotrkowska 86, Łódź

W programie:

  • Jak skutecznie chronić markę?
  • Systemy ochrony znaków towarowych – najważniejsze zmiany obowiązujące od 2017r.
  • Rodzaje znaków towarowych
  • Procedura rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym
  • Usługi Europejskiego IPR Helpdesk
  • Informacje o dotacjach na ochronę własności przemysłowej
  • Sesja pytań i odpowiedzi, poczęstunek

Prelegent
Pani Paulina Uszyńska-Rzewuska – asesor w Wydziale Sprzeciwów i Obsługi Prawnej w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego.

Udział bezpłatny.

2) Wyróżnienie honorowe statuetką „ŁÓDZKIE EUREKA” przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne.

Celem wyróżnienia jest promocja twórców (lub zespołów), działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego. Do wyróżnienia zgłaszane mogą być w szczególności wybitne osiągnięcia o randze międzynarodowej i krajowej za rok poprzedzający przyznanie wyróżnienia (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, konkursy lub inne znaczące osiągnięcia).

Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają: uczelniane komisje nauki, senaty uczelni, rady wydziałów, Prezydium Oddziału Łódzkiego PAN, Prezydium Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 samodzielnych pracowników naukowych.

Każdego roku przyznawanych jest do 3 wyróżnień spośród kategorii: nauka, technika, sztuka (po jednym dla każdej z nich). W uzasadnionych przypadkach Rada może podjąć decyzję o zmianie liczby przyznanych wyróżnień, a także odstąpić od przyznania wyróżnień.

„ŁÓDZKIE EUREKA” wręczane są corocznie podczas uroczystości inauguracji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.

Zgłoszenia do 28 lutego 2018 r.

3)XXI Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2018”

Moskwa, Federacja Rosyjska 5-8 kwietnia 2018 r.

XXI Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2018” w Moskwie organizowany jest przez InnovExpo.

Wystawa odbywa się pod auspicjami Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA) oraz władz miasta Moskwa. Partnerami wystawy są: Federalna Agencja Własności Przemysłowej, Izba Przemysłowo-Handlowa Federacji Rosyjskiej, Związek Inżynierów Rosyjskich, Wszechrosyjskie Stowarzyszenie Wynalazców i Racjonalizatorów oddział Moskwa, Soyuzpatent.

Już ósmy raz Agencja Promocyjna INVENTOR organizuje ekspozycję kolektywną polskich wynalazków i innowacyjnych rozwiązań opracowanych w instytutach badawczych, wyższych uczelniach i innowacyjnych przedsiębiorstwach podczas salonu „Archimedes”. Patronatu ekspozycji już udzieliły Rada Główna Instytutów Badawczych i Fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki.

Podczas imprezy wystawcy będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinie innowacji techniczno-technologicznych. Udział w tego typu wystawach stwarza możliwości nawiązania współpracy z zagranicznymi partnerami w celu komercjalizacji wynalazków, a także pozwala na ocenę potencjału rynkowego prezentowanych innowacyjnych rozwiązań. Ponadto zaprezentowane podczas salonu wynalazki i innowacyjne technologie wezmą udział w konkursie rozgrywanym w 42. kategoriach tematycznych. W pracach nad oceną wynalazków bierze udział desygnowany do jury międzynarodowego przedstawiciel nauki polskiej dr inż. Krzysztof Biernat prof. PIMOT.

W dotychczasowej historii organizacji polskich kolektywnych stoisk na tej wystawie Agencja Promocyjna INVENTOR wystawiła łącznie 85 wynalazków i innowacyjnych technologii, które zdobyły uznanie jury wystawy. Obecność w siedmiu już edycjach moskiewskiego salonu zaowocowała dla wystawców 54 złotymi, 19 srebrnymi i 7 brązowymi medalami oraz wieloma nagrodami specjalnymi.

Oficjalny wyłączny przedstawiciel na Polskę – Agencja Promocyjna INVENTORzaprasza do udziału w tegorocznej edycji salonu „Archimedes”.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o udziale w imprezie prosimy o kontakt na adres Agencji Promocyjnej INVENTOR Sp. z o.o.: e-mail: biuro@inventor-factory.pl lub telefony 22 3927817; 601 218 643; 600 921 999.