Zasoby ośrodka

Ośrodek posiada 4 stanowiska komputerowe do samodzielnej pracy, umożliwiające dostęp do internetowych baz danych rekomendowanych przez Urząd Patentowy RP:

 • BAZY URZĘDU PATENTOWEGO RP
 • REGISTER PLUS
 • SERWER PUBLIKACJI URZĘDU PATENTOWEGO RP
 • DepatisNET (Niemcy)
 • ESPACENET EP
 • ESPACENET PL
 • PATENTSCOPE (WIPO)
 • United States Patent and Trademark Office (USPTO)
 • TMview
 • DesignView
 • Narzędzie do poszukiwań wynalazków, wzorów użytkowych i znaków towarowych: InPro Badania.

Ponadto Ośrodek posiada bazy danych  na płytach CD i DVD:

 • ESPACE ACCESS – baza bibliograficzna patentów, zawierająca skróty zgłoszeń patentów do EP (patenty europejskie)
  espacc acces
 • ESPACE ACCESS PRECES – baza bibliograficzna patentów udzielanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Czechy, Słowacja, Litwa, Polska, Rumunia, Węgry;  lata 1993-2002).
  espace acces preces
 • ESPACE BULLETIN – baza danych bibliograficznych patentów udzielonych przez EPO (Europejski Urząd Patentowy), zawiera także stan prawny zgłoszeń o patent europejski.
  esp_Bulletin_dvd_100x100
 • ESPACE GLOBALPAT – baza bibliograficzna zawierająca pierwsze strony dokumentów patentowych w języku angielskim, opublikowanych w USA, EPO (Europejskim Urzędzie Patentowym), Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i w ramach Układu o Współpracy Patentowej (lata 1971-2003).
  global
 • USAPAT/APP– baza bibliograficznych patentów amerykańskich z lat 1996-2011.
  www.masterplaques.com
 • PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN – baza bibliograficzna patentów japońskich.
  japan
 • TRACES – bazy znaków towarowych z krajów centralnej i wschodniej Europy (Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia)
 • Wzory przemysłowe biura patentowego „Inicjator”.

Materiały udostępniane w formie papierowej:

 • Biuletyn i Wiadomości UPRP – zawierające  informacje o zgłoszonych w Urzędzie Patentowym RP wynalazkach, wzorach użytkowych oraz znakach  towarowych, a także ogłoszenia o udzielonych patentach  na wynalazki, prawach ochronnych do wzorów użytkowych i znaków towarowych, zarejestrowanych wzorach przemysłowych.
  .biuletyn-urzedu-patentowego-znaki_mwiadomosci-urzedu-patentowego-1_m
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków Towarowych.
  mkeoz
 • Międzynarodową Klasyfikację Patentową.
  okladka_MKP_2012_r.
 • Międzynarodową Klasyfikację Towarów i Usług.
  klasyfikacja_cz_II_okladka
 • Międzynarodową Klasyfikację Wzorów Przemysłowych
  klasyfikacja_wzprzem